Buttons back/forward

Dit is een makkelijk scriptje om buttons op je site te plaatsen.

Plaats het script tussen de BODY tags van je html-document.