AnouksWeb Webmaster Tools
Home Zoeken Contact Gastenboek Partners Sitemap
 PHP

Hier staan een aantal gratis php scripts en snippets voor het bouwen van je website.

Korte inleiding

De taal php is de afkorting voor Hypertext Preprocessor, dit is een server-side script taal. Dit houdt in dat scripts op de server worden uitgevoerd en alleen de uitkomst aan de browser van de bezoeker uitgeeft.

PHP scripts

PHP scripts voor je website
PHP snippets

Kleine php-scripts

Php snippets gebruiken op je website?
Op deze pagina vind je wat kleine php scripts.
Let op! Eerst altijd even de code in een kladblokje plaatsen voordat je ze gebruikt.

Laatste update: <?
$last_modified = filemtime("example7.php3");
print("Last Modified ");
print(date("m/j/y h:i", $last_modified));
?>
Iedere dag een andere achtergrondkleur: <? 
$today = date("w");
$bgcolor = array(
"#FEF0C5", "#FFFFFF", "#FBFFC4", "#FFE0DD",
"#E6EDFF", "#E9FFE6", "#F0F4F1"
);
?>
<body bgcolor="<?print("$bgcolor[$today]");?>">
Datum weergeven: <? print(Date("l F d, Y")); ?>
Willekeurige url weergeven: <?php

$url[0] = "http://google.com/";
$url[1] = "http://altavista.com/";
$url[2] = "http://lycos.com/";

srand ((double)microtime()*1000000);
$randomnum = rand(0, count($url)-1);
header ("Location: $url[$randomnum]");
?>
Geeft links in een willekeurige volgorde weer: <?php

$urls[0] = "http://www.startpagina.nl";
$urls[1] = "http://www.google.com";
$urls[2] = "http://www.anouksweb.nl";
$urls[3] = "http://www.jesite.nl";
$urls[4] = "http://www.ilse.nl";

srand ((double)microtime()*1000000);

shuffle ($urls);
while (list(, $urlche) = each ($urls)) {
echo "$urlche<br>\n";}
?>
Een pagina includen: <?
include("kryptix.php");
?>
Simpele redirection: <?
header("Location: http://www.site.nl/\n\n");
?>
Laat ip-adres van bezoeker zien: <?
echo "$REMOTE_ADDR";
?>
Dit laat het browser type van de bezoeker zien: <?
echo "$HTTP_USER_AGENT";
?>
 
Laat de link zien waar de bezoeker vandaan komt: <?
echo "$HTTP_REFERER";
?>
terug naar bovenWeb Analytics